CCC Wien, 11-10-2013 > Skyscraper

Du hast als anonymer Teilnehmer am Catalysts‘ Coding Contest teilgenommen? Das Organisationsteam tauscht deinen Nickname gerne gegen deinen richtigen Namen aus.

Rank Coder Name Total Time Level Completed
1 Patrik Fimml 02:39:56 5
2 Akos Lukovics 01:48:30 4
3 Péter Szilágy 02:42:05 4
4 Alois Reisinger 02:43:53 4
5 Christian Möllinger + Florian Spechtenhauser 02:50:39 4
6 Philipp Birklbauer 02:57:47 4
7 Robert Horvath 03:15:46 4
8 Robert Böhm 03:35:40 4
9 Nikolai Kostyukovich 03:41:20 4
10 Irene Hiess 02:40:43 3
11 Andreas Hangler 03:00:03 3
12 Markus Zisser + Benjamin Klaus 03:01:29 3
13 Markus Hasenoehrl 03:13:56 3
14 Thomas Pinetz 03:17:36 3
15 Andreas Taranetz + Florian Wörister + Stefan Heigl 03:21:11 3
16 Johannes Wawerda 03:27:19 3
17 Raphael Mader 03:36:02 3
18 Thomas Tangl 03:39:04 3
19 Paul Mayer 03:44:25 3
20 Peter Poier 03:49:47 3
21 Giselle Reis + Joao Palotti 04:00:46 3
22 Christoph Neumüller 04:25:13 3
23 Florian Mayer 00:44:15 2
24 Moritz Wanzenböck 00:52:06 2
25 Gary Ye 00:53:47 2
26 Florian Leimgruber 00:57:43 2
27 Robert Bachl 00:59:26 2
28 Stefan Weghofer + Bernhard Grill + Manuel Mertl 01:01:03 2
29 Raphael Schnaitl 01:02:11 2
30 Dominik Schörkhuber + Lukas Hartung 01:05:17 2